Bliv frivillig bisidder i For Lige Vilkår

Bliv frivillig bisidder i For Lige Vilkår
Så er det igen tid til at uddanne et hold dygtige frivillige bisiddere. 
 
For Lige Vilkårs bisidderkorps hjælper forældre, der har brug for støtte i mødet med offentlige myndigheder som fx socialforvaltning, skole- eller sundhedsvæsen. Hvis forældrene oplever sagen som udfordrende og kompleks, kan bisidderen i forberedelsen forud for mødet fx være med til at skabe et overblik og lægge en plan for det ønskede udfald. På selve mødet kan en bisidders tilstedeværelse give tryghed og gøre mødet mere konstruktivt og efter mødet er det ofte godt for forældrene, at have nogen af diskutere mødets indhold med.
 
På bisidderkurset bliver du uddannet i både den formelle, den menneskelige og den juridiske del af bisidderrollen.
 
Vi har et presserende behov for flere bisiddere og meget få pladser på kurset. Derfor forpligter du dig med din deltagelse i kurset til at hjælpe minimum én familie ifm. med et møde. Et bisidderforløb omfatter et (ofte telefonisk) formøde med forældrene, deltagelse i selve mødet og efterfølgende afrunding - enten umiddelbart efter mødet eller telefonisk.
Vores dygtige undervisere er Kis Holm Laursen, som er ergoterapeut og indehaver af Det unikke barn og Linda Klingenberg, som er jurist med speciale indenfor handicapområdet (særligt børneområdet) og indehaver af Min Private Rådgiver.
 
Følg billetlinket for at tilmelde dig.

Arrangement oversigt

Start dato 21-11-2020 9:30
Slut dato 21-11-2020 15:30
Max Pladser
Registered 0
Pris Gratis