Kommende arrangementer

Familieliv i bedre balance, Odense (obs. venteliste)

Familieliv i bedre balance, Odense (obs. venteliste)

( DER ER IKKE FLERE PLADSER PÅ DETTE KURSUS)

Et kursusforløb, for forældre til børn mellem 6 og 12 år.

I forløbet vil I bl.a. få en øget bevidsthed om, hvilke konkrete udfordringer I står med, og hvad der er på spil i forskellige relationer og situationer. I vil få indspil og redskaber til at tackle udfordringer, bryde mønstre, finde energi og dermed skabe et familieliv i bedre balance.

Undervejs vil I få et netværk med andre forældre i lignende situationer. Det er ikke så afgørende, om der opstår varige relationer – det vigtige er, at I møder nogle, I kan spejle jer i og får et frirum til at tale om alt det, der fylder. 

I forløbet kommer vi omkring mange emner, fx:

  • et tjek af hele familiens trivsel og hverdagens prioriteringer og aktiviteter
  • hvordan man kan tilrettelægge livet, så der er plads til alle i familien
  • søskende og de særlige problemstillinger, der knytter sig til dem
  • hvordan man påvirkes af sorg og stress, og hvad man kan gøre for at passe på sig selv og resten af familien
  • den metakognitiv tilgang til hvordan man kan håndtere et liv med mange bekymringer 
  • samarbejdet med kommunen og grundlæggende jura omkring sagsbehandling 
  • samarbejdet med skolen og andre institutioner.

Målsætningen er, at styrke jeres forældreskab i en anderledes livssituation. Begge forældre er meget velkomne til at deltage i samme forløb. Det vil give jer et fælles ståsted og en fælles forståelse fx af hinandens reaktionsmønstre.

Forløbet omfatter en indledende kursusweekend, tre onlineoplæg og en afsluttende kursusweekend. De eksakte datoer for forløbet efter den indledende weekend følger.

Weekenderne er programsat fra lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 12.00, mens onlineoplæggene ligger på hverdagsaftner og varer ca. 2 timer. I de to weekender tilbyder vi overnatninger på hotel med en hyggelig middag om aftenen og et let formiddagsprogram om søndagen. I er dog også velkommen til blot at deltage lørdag, hvis det er vanskeligt at være hjemmefra fra lørdag til søndag.

Hvem kan deltage?
Forløbet er åbent for alle forældre med børn i alderen 6-12 år. Husk at tilmelde begge forældre, hvis I deltager som par. 

Deltagels er gratis. 

De faglige oplæg på kursusweekenderne står Kis Holm Laursen for, mens der er skiftende oplægsholdere online. 

Tak til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond for at støtte til at afholde projektet Familieliv i bedre balance.

Arrangement oversigt

Start dato 11-11-2023 10:00
Slut dato 12-11-2023 12:00
Max Pladser
Pris Gratis
Det foregår Hotel Knudsens Gaard