Kommende arrangementer

Infomøde om søskendegrupper 6-8 år

Infomøde om søskendegrupper 6-8 år

At være søskende til et barn med en funktionsnedsættelse er i mange henseender en gave, men det er også en opgave. Blandt fagpersoner kaldes søskendebørn ofte for skyggebørn, da de lever en tilværelse i skyggen af deres bror/søster med handicap. Ofte bliver børnene gode til at aflæse situationen i hjemmet og tilpasse sig/affinde sig med, at der er en (eller flere) søskende med mere presserende behov for forældrenes hjælp og pleje. Af og til reagerer de omvendt og kræver selv meget opmærksomhed. Uanset hvordan det kommer til udtryk, vil søskendebarnet ofte være i dårlig trivsel.

Både søskendebørn og forældre kommer under pres, hvis den tilstand er konstant. Børn kan og skal ikke undertrykke deres egne behov i længere tid og forældre skal ikke gå rundt med evindelig dårlig samvittighed overfor deres børn uden handicap. 

Vi ønsker at afvikle 4forløb, der hvert strækker sig over 3 gange for søskende til børn med handicap. Søskendebarnet har en forælder med på kurset. Forløbene deles op i alderen 3-5 år (2 forløb i alt) og 6-8 år (2 forløb i alt). Hele kurset bygger på leg og samvær. Kurserne er tilpasset de respektive aldersgrupper og indeholder aktiviteter, hvor læringen sker med brug af hele kroppen og den nye viden for barnet leges ind. Det gøres bl.a. med at danse, historielæsning, tegning og samtale om, hvordan det er at have ensøskende med særlige behov.

Formål  er at  hjælpe søskende til børn med handicap med at mestre de anderledes livsvilkår. Projektet skal give børnene større trivsel vha. et frirum, hvor de er i centrum sammen med en forælder og hvor de møder andre ligesindede og udvikler et sprog for deres egen situation. Samtidig inddrages forældrene i læringen på en måde, så de i størst mulig omfang bliver i stand til at skabe plads og overskud til alle familiens børn - til glæde for både søskendebørn, barnet med særlige behov og forældrene selv. 

Der bliver 2 forløb i Middelfart og 2 i København

FOR AT BLIVE OPTAGET PÅ FORLØBET SKAL MAN DELTAGE PÅ INFOMØDET 

Arrangement oversigt

Start dato 18-08-2022 19:30
Slut dato 18-08-2022 21:00
Max Pladser
Registered 0
Pris Gratis
Det foregår Online