Interessevaretagelse

Vores første prioritet er altid at hjælpe børnene med særlige behov og deres familier her og nu.

Sideløbende arbejder vi på at skabe bedre levevilkår for familierne. Målet er at sikre, at den ressource, som forældre udgør i forhold til barnet med særlige behov, udnyttes hensigtsmæssigt, så der også er overskud til eventuelle søskende, en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet og i det hele taget et liv i balance. Det er nemlig til gavn for alle; børnene, eventuelle søskende, forældrene selv og samfundet som helhed.

Vi bidrager ofte til samfundsdebatten, har kontakt til relevante kommunal- og folketingspolitikere, holder oplæg for fagpersoner og har udarbejdet en vision for sagsbehandling og samarbejde mellem forældre til børn med særlige behov og kommunerne. 

Derudover står vi bag - eller deltager aktivt - i disse tiltag:

Tillidsbroen

Tillidsbroen er et dialogforum på initiativ af Ligeværd i samarbejde med Bhov og For Lige Vilkår. Den manglende tillid til sagsbehandlingen har skabt en tillidskløft mellem borgere og kommuner; en tillidskløft, der har sit udspring i retssikkerhed. På den ene side står kommunen, der skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp - og kun den. På den anden side står borgeren med en bekymring om, hvorvidt kommunen yder den hjælp, de er forpligtet til.

At afdække, hvordan den manglende tillid kan genskabes, kræver et nuanceret og dybdegående perspektiv på problemstillingen. Derfor samler vi dem, der skal leve under reglerne, dem, der administrerer reglerne, og dem, der udstikker reglerne til en konstruktiv dialog.

Pårørendealliancen

Pårørendealliancen er et samarbejde mellem 30 organisationer, der igennem flere år har haft blikket rettet mod pårørendes udfordringer. Vi mener, at der er behov for konkrete rettigheder og systematiske indsatser og har sammen formuleret fem principper for sociale, sundhedsmæssige og arbejdsmæssige initiativer og indsatser, der skal skabe bedre vilkår for pårørende. Læs mere om Pårørendealliancen (pdf).

Følgegruppe

For Lige Vilkår sidder med i Socialstyrelsens følgegruppe til projektet Mestringsindsats for søskende til børn med handicap, som du kan læse mere om her.