For Lige Vilkår

For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for familier med børn, der har særlige behov på grund af handicap eller kronisk sygdom. 

Støt For Lige Vilkårs arbejde

Støt For Lige Vilkår

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning online. På en lukket side på Facebook får du rådgivning fra eksperter inden for forskellige fagområder. 

Læs mere

Netværk

For Lige Vilkår er et fællesskab mellem ligesindende, hvor der skabes kontakt og udveksles erfaringer på tværs af landsdele og diagnoser. 

Læs mere

Bisiddere

Har du brug for en bisidder til et møde? Hos For Lige Vilkår har vi en frivillig bisidderordning, du som medlem kan trække på. 

 

Læs mere

Interessevaretagelse

Vores mission er at hjælpe forældre og børn her og nu! Men vi arbejder også aktivt på at skabe bedre levevilkår på den lange bane. 

Læs mere

Arrangementer

I de fleste familier med børn med særlige behov er der nogle praktiske og følelsesmæssige udfordringer, der fylder. Vi holder løbende kurser og workshops om de forskellige emner. 

Læs mere

Udgivelser

Hent vores praktiske guides, som er målrettet forældre til ny-diagnosticerede børn eller forældre, hvis unge står på tærsklen til voksenlivet. 

Læs mere

Vi arbejder ud fra følgende værdier

Faktuelle Vi fokuserer på fakta frem for følelser.

Samarbejdsvillige Vi deltager med en positiv indfaldsvinkel i alle sammenhænge.

Handlekraftige Vi vil hjælpe familierne – her og nu.

Fremadskuende Vi vil skabe varige forbedringer for familierne.

Bliv medlem af For Lige Vilkår

Et medlemskab koster 300 kr. årligt, og som medlem får du adgang til alle foreningens tilbud.

Tilmeld dit medlemskab til betalingsaftale

Et medlemskab koster 300 kr. årligt, og som medlem får du adgang til alle foreningens tilbud.

Alle tilbud er finansieret med bidrag fra fonde, legater, puljer og donationer. Tak til blandt andre:

Nordea Fonden
Image
Image
Codan Fonden
Socialstyrelsen
TrygFonden
PFA
Østifterne
Merkur Fonden
Image

Online rådgivning

I en lukket gruppe på Facebook tilbyder vi rådgivning mandag fra kl. 20.00 til 22.00, tirsdag fra kl. 10.30 til 12.30 og torsdag fra kl. 20.00 til 22.00. Rådgivningen varetages af eksperter inden for forskellige områder. Gå til Facebook-gruppen

Kommende arrangementer

Du kan trykke her og se vores kommende arrangementer. Kommende arrangementer

Hold dig opdateret via vores nyhedsbrev

Så får du det fulde overblik over foreningens aktiviteter.