For Lige Vilkår

For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for familier med børn, der har særlige behov på grund af handicap eller kronisk sygdom.

For Lige Vilkår

For Lige Vilkår er en landsdækkende og diagnosetværgående forening for familier med børn, der har særlige behov på grund af handicap eller kronisk sygdom.

Støt For Lige Vilkårs arbejde

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning online. På en lukket side på Facebook får du rådgivning fra eksperter inden for forskellige fagområder.

Bisiddere

Har du brug for en bisidder til et møde? Hos For Lige Vilkår har vi en frivillig bisidderordning, du som medlem kan trække på.

Arrangementer

I de fleste familier med børn med særlige behov er der nogle praktiske og følelsesmæssige udfordringer, der fylder. Vi holder løbende kurser og workshops om de forskellige emner.

Netværk

For Lige Vilkår er et fællesskab mellem ligesindende, hvor der skabes kontakt og udveksles erfaringer på tværs af landsdele og diagnoser.

Interessevaretagelse

Vores mission er at hjælpe forældre og børn her og nu! Men vi arbejder også aktivt på at skabe bedre levevilkår på den lange bane.

Udgivelser

Hent vores praktiske guides, som er målrettet forældre til ny-diagnosticerede børn eller forældre, hvis unge står på tærsklen til voksenlivet.

Vi arbejder ud fra følgende værdier

Faktuelle Vi fokuserer på fakta frem for følelser.

Samarbejdsvillige Vi deltager med en positiv indfaldsvinkel i alle sammenhænge.

Handlekraftige Vi vil hjælpe familierne – her og nu.

Fremadskuende Vi vil skabe varige forbedringer for familierne.

Bliv medlem af For Lige Vilkår

Et medlemskab koster 300 kr. årligt, og som medlem får du adgang til alle foreningens tilbud.

Tilmeld dit medlemskab til betalingsaftale

Et medlemskab koster 300 kr. årligt, og som medlem får du adgang til alle foreningens tilbud.

Alle tilbud er finansieret med bidrag fra fonde, legater, puljer og donationer. Tak til blandt andre:

“Det betyder meget, at der er en organisation, som kan hjælpe og et sted, hvor man bliver mødt med forståelse og empati.”

Louise

“For Lige Vilkår får mig til at føle mig mindre alene i en verden, der godt kan føles ensom.”

Tine

“Jeg lærer så meget af kurser, foredrag og rådgivningen. Det gør mig stærkere både i forhold til mit eget barn, og når jeg forsøger at hjælpe andre.”

Christa

“For Lige Vilkårs støtte og vejledning hjælper mig med at sikre, at mit barn får den hjælp, han har brug for.”

Maria

Online rådgivning

I en lukket gruppe på Facebook tilbyder vi rådgivning mandag fra kl. 20.00 til 22.00, tirsdag fra kl. 10.30 til 12.30 og torsdag fra kl. 20.00 til 22.00. Rådgivningen varetages af eksperter inden for forskellige områder. Gå til Facebook-gruppen

Kommende arrangementer

Du kan trykke her og se vores kommende arrangementer. Kommende arrangementer

Hold dig opdateret via vores nyhedsbrev

Så får du det fulde overblik over foreningens aktiviteter.