Hvert år spørger vi forældrene i de familier, vi gerne vil hjælpe, hvordan deres levevilkår opleves. Vi spørger bl.a. hvordan de oplever samarbejdet med kommunen, hvordan deres netværk fungerer og hvilken tilknytning de har til arbejdsmarkedet.

Og det kunne gå bedre – for at sige det pænt.

Især samarbejdet med kommunen opleves  som belastende og stressende. I For Lige Vilkår ser vi, at familier der med den rette hjælp på det rette tidspunkt kunne forblive velfungerende familier, ender i periferien af samfundet. Det sker, især fordi kommunerne ikke bevilliger den hjælp som serviceloven og retssikkerhedsloven foreskriver.

Det er svært at trænge igennem med netop det budskab. Derfor forsøger vi at dokumentere det. Der er en brændende platform, som vi er nødt til at blive ved med at gøre opmærksom på. For det handler om børn, der ikke får den nødvendige hjælp, forældre, der mister tilknytning til arbejdsmarkedet, familier, der går i stykker og meget mere. Det er aldrig gratis at undlade at give den nødvendige hjælp til familierne i tide.

“Der er måske nærmere tale om en ny type af udsathed, der ikke har sin begyndelse hos hverken forældrene eller barnet, men som opstår ved fraværet af hjælp, støtte og vejledning fra det offentlige.” Sådan skriver Emil Søbjerg Falster, (Ph.d.-studerende, Forskningscentret Livet med Mobilitetshandicap, Roskilde Universitet) i dette debatindlæg i Altinget baseret på vores undersøgelse fra 2019.

Vores undersøgelse gennemføres årligt.

Levevilkårsundersøgelse