Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, når omgivelserne har svært ved at forstå mit barns udfordringer?

Hvis du har brug for at få fx kommunen, vennekredsen eller resten af familien til at forstå, hvilke udfordringer det er, I som familie står med, så forsøg at eksemplificere, hvordan dit barns liv ser ud i forhold til andre børns.

Du kan med fordel dele beskrivelsen op i alle de områder, som er en almindelig del af et barns liv:

Skolelivet: Udtrættes dit barn fx hurtigere end andre børn? 
Fritidslivet: Har dit barn fx svært ved at være i sociale relationer med jævnaldene?
Situationen i hjemmet: Har dit barn fx svært ved at sove? 
Selvstændighed/selvhjulpenhed: Er dit barn alderssvarende - fx motorisk - eller skal det have mere hjælp end sine jævnaldrene?
Andre begrænsninger: Har du fx svært ved at have dit barn med ud til almindelige sociale arrangementer?

Når du beskriver dit barnes udfordringer, kan du samtidig tilføje, hvilke direkte konsekvenser det har for jer som forældre og for familien som helhed.