Generalforsamlinger

Generalforsamling 2021 ( se tidligere referater i bunden)

Referat af Generalforsamling i For Lige Vilkår 24. marts 2021 afholdt på Zoom

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  • Julie Kyndesgaard blev valgt som dirigent og stemmetæller.
  • Pernille Baungaard blev valgt som referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af For Lige Vilkårs regnskaber og budget
 1. Fastsættelse af medlemskontingent
  • Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 150 kr.
 1. Indkomne forslag
 2. Valg af bestyrelse
  • Madeleine Hansen og Karina Rohrberg Jessen blev genvalgt.
  • Hanne Støvring og Emil Falster blev valgt til bestyrelsen. Velkommen til begge - vi glæder os til samarbejdet.
  • Ikke på valg Ulla Hovgaard Ramlau, Karen Bue og Julie Kyndesgaard.
 3. Valg af en kritisk revisor
  • Punktet udgik grundet vedtægtsændringer.
 4. Eventuelt
  • Gry Dose Jarmer er blevet interviewet af Center for frivilligt arbejde om dels arbejdet som frivillig bisidder og dels om sit eget samarbejde med kommunen.

Årsberetning 2021

 

Referater fra generalforsamlinger i For Lige Vilkår

2017 - stiftende generalforsamling

2019

2020

2021